අපේ වත්මන් සංඝ පරපුර

අමරගෙදර නන්දදේව නාහිමි

බුලත්සිංහල ශී‍්‍ර දේවමිත්තාරාම පුරාණ විහාරාධිපති ,
අමරගෙදර ශී‍්‍ර බෝධිමළු විහාරාධිපති ,
ගලහේන ශී‍්‍ර බෝධිරාජාරාමාධිපති,
නැගෙනහිර පස්යොදුන් කෝරළයේ ප්‍රධාන සංඝනායක,
කෝට්ටේ ශී‍්‍ර කල්‍යාණි සාමගී‍්‍ර ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ කාරක සංඝ සභික ,
ශී‍්‍ර ගුණානන්ද දහම්පාසලේ ප‍්‍රධානාචාර්ය
මුළු දිවයිනටම සාම විනිසුරු,
විශ‍්‍රාමලත් විදුහල්පති

අමරගෙදර රාහුල හිමි

බුලත්සිංහල ශ‍්‍රී දේවමිත්තාරාම විහාරාධිකාරී
ආධ්‍යාත්මික සදහම් චාරිකාව සංවිධායක
බුලත්සිංහල මහ පෙරහර සංවිධායක

බුලත්සිංහල නන්දසාර හිමි

ගලහේන ශී‍්‍ර බෝධිරාජාරාම විහාරාධිකාරී
ශී‍්‍ර නන්දාරාම දහම්පාසලේ ප‍්‍රධානාචාර්ය
බුලත්සිංහල ප‍්‍රාදේශීය ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලයේ උප ලේකඛාධිකාරී

අමරගෙදර දේවානන්ද හිමි

අමරගෙදර ශී‍්‍ර බෝධිමළු විහාරාධිකාරී
පැල්මඩුල්ල පාතකඩ ඥාණසීහ පිරිවෙනෙහි නියෝජ්‍ය පරිවේනාධිපති

බුලත්සිංහල විමලානන්ද හිමි

බුලත්සිංහල සෝමානන්ද හිමි

අමරගෙදර ලංකානන්ද හිමි

බුලත්සිංහල ජනානන්ද හිමි

බුලත්සිංහල පඥ්ඥානන්ද හිමි