බුලත්සිංහල නන්දසාර හිමි

bulletin blog

ගලහේන ශී‍්‍ර බෝධිරාජාරාම විහාරාධිකාරී
ශී‍්‍ර නන්දාරාම දහම්පාසලේ ප‍්‍රධානාචාර්ය
බුලත්සිංහල ප‍්‍රාදේශීය ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලයේ උප ලේකඛාධිකාරී

උපත 1977 නොවැම්බර් 11
ගිහි නම ජගත් ගම්මනවිදාන
ගිහි අධ්‍යාපනය හොරණ ශී‍්‍රපාලි විද්‍යාලය , බුලත්සිංහල උතූරුකණිටු විදුහල
පැවිදි වීම 1989 ජුනි 25
ආචාර්ය හිමි පූජ්‍ය බුලත්සිංහල නන්දාරාම නායක ස්ථවිර ,පූජ්‍ය අමරගෙදර නන්දදේව නායක ස්ථවිර
භික්ෂු අධ්‍යාපනය බැල්ලපිටිය විද්‍යාශේඛර පිරිවෙන , හොරණ විද්‍යාරතන පිරිවෙන , මාළිගාකන්ද විද්‍යෝදය පිරිවෙන
උපසම්පදාව 1998 ජුනි 26
උසස් අධ්‍යාපනය කැලණිය විශ්වවි‍ද්‍යාලය,බෞද්ධ හා පාලි විශ්වවි‍ද්‍යාලය,ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය
උපාධිය රාජකීය පණ්ඩිත ශාස්ත‍්‍රපති
සේවය කළ ස්ථාන මීරිගම ශාසන වර්ධන පිරිවෙන , බැල්ලපිටිය විද්‍යාශේඛර පිරිවෙන , කන්තලේ සීවලී විද්‍යාලය , මොල්ලිපතාන සිංහල මහා විද්‍යාලය , බුලත්සිංහල ජාතික පාසල , කෝට්ටේ ආනන්ද ශාස්ත‍්‍රාලය , මතූගම සී.ඩබ්.ඩබ්. කන්නන්ගර මහා විද්‍යාල
තනතුරු ගලහේන ශී‍්‍ර බෝධිරාජාරාම විහාරාධිකාරී , ශී‍්‍ර නන්දාරාම දහම්පාසලේ ප‍්‍රධානාචාර්ය , බුලත්සිංහල ප‍්‍රාදේශීය ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලයේ උප ලේකඛාධිකාරී
ලියා ඇති ග‍්‍රන්ථ දහම් පාසල් අවසාන පාලි භාෂා පරිචය , පද්මාංජලී