අමරගෙදර නන්දදේව මහ නාහිමි

bulletin blog

බුලත්සිංහල ශී‍්‍ර දේවමිත්තාරාම පුරාණ විහාරාධිපති ,
අමරගෙදර ශී‍්‍ර බෝධිමළු විහාරාධිපති ,
ගලහේන ශී‍්‍ර බෝධිරාජාරාමාධිපති,
නැගෙනහිර පස්යොදුන් කෝරළයේ ප්‍රධාන සංඝනායක,
කෝට්ටේ ශී‍්‍ර කල්‍යාණි සාමගී‍්‍ර ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ කාරක සංඝ සභික ,
ශී‍්‍ර ගුණානන්ද දහම්පාසලේ ප‍්‍රධානාචාර්ය
මුළු දිවයිනටම සාම විනිසුරු,
විශ‍්‍රාමලත් විදුහල්පති

උපත 1951 ජූලි 11
ගිහි නම මලගලගේ පුණ්‍යසේන පීරිස්
ගිහි අධ්‍යාපනය අමරගෙදර කනිටු විදුහල
පැවිදි වීම 1964 ජුනි 25 උදේ 10.25 ට
ආචාර්ය හිමි පූජ්‍ය බුලත්සිංහල නන්දාරාම නායක ස්ථවිර
භික්ෂු අධ්‍යාපනය බෙල්ලන ශී‍්‍ර ධර්මපාල පිරිවෙන
උපසම්පදාව 1972 ජුනි 22
උසස් අධ්‍යාපනය කැලණිය විශ්වවි‍ද්‍යාලය,කොළඹ විශ්වවි‍ද්‍යාලය,ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය
උපාධිය සිංහල විශේෂවේදී (ගෞරව)
සේවය කළ ස්ථාන මහියංගනය කුරුවීතැන්න මහා විද්‍යාලය (උපගුරු), අමරගෙදර ආදර්ශ කනිෂ්ට විද්‍යාලය (විදුහල්පති)
තනතුරු බුලත්සිංහල ශී‍්‍ර දේවමිත්තාරාම පුරාණ විහාරාධිපති (2011 සිට ) , අමරගෙදර ශී‍්‍ර බෝධිමළු විහාරාධිපති , ගලහේන ශී‍්‍ර බෝධිරාජාරාමාධිපති, නැගෙනහිර පස්යොදුන් කෝරළයේ ප්‍රධාන සංඝනායක, කෝට්ටේ ශී‍්‍ර කල්‍යාණි සාමගී‍්‍ර ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ කාරක සංඝ සභික , ශී‍්‍ර ගුණානන්ද දහම්පාසලේ ප‍්‍රධානාචාර්ය, බුලත්සිංහල ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලයේ සභාපති, බුලත්සිංහල වැඩිහිටි සරණ සමිතියේ සභාපති, බුලත්සිංහල අක්ෂිදාන සමිතියේ සභාපති, අක්ෂිදාන මවු සංගමයේ යාවජීව සාමාජික, මුළු දිවයිනටම සාම විනිසුරු, විශ‍්‍රාමලත් විදුහල්පති
ලියා ඇති ග‍්‍රන්ථ ශී‍්‍ර ලංකාවේ පැරණි බෞද්ධ අධ්‍යාපනය හා පරමාර්ථ, අභිනන්දන, භක්ති ප‍්‍රණාම, පස්යොදුන් කෝරළයේ ඉතිහාසය, වන්දනා ගාථා