අපේ අතීත සංඝ පරපුර

bulletin blog
ඉඹුලේගොඩ සද්ධාතිස්ස මහ නාහිමි
bulletin blog
බුලත්සිංහල නන්දාරාම මහ නාහිමි
bulletin blog
බුලත්සිංහල පඤ්ඤාරාම මහ නාහිමි
bulletin blog

ඉඹුලේගොඩ සද්ධාතිස්ස මහ නාහිමි

උපත 1907 ජනි 26
පැවිදි වීම 1923 ජුනි 21
ආචාර්ය හිමි පූජ්‍ය දේවමුල්ලේ ගුණානන්ද නායක ස්ථවිර
භික්ෂු අධ්‍යාපනය කෝට්ටේ ජයවර්ධනපුර සිරි පැරකුම්බා පිරිවෙන
උපසම්පදාව 1928 ජුනි 17
තනතුරු බුලත්සිංහල ශී‍්‍ර දේවමිත්තාරාම පුරාණ විහාරාධිපති (1930 සිට ) , අමරගෙදර ශී‍්‍ර බෝධිමළු විහාරාධිපති ,
අපවත් වීම 1976 ඔක්තෝබර් 26
bulletin blog

බුලත්සිංහල නන්දාරාම මහ නාහිමි

උපත 1924 ඔක්තෝබර් 30
පැවිදි වීම 1936 නොවැම්බර් 22
ආචාර්ය හිමි පූජ්‍ය ඉඹුලේගොඩ සද්ධාතිස්ස මහ නාහිමි
භික්ෂු අධ්‍යාපනය වාද්දුව මොල්ලිගොඩ ප්‍රවචනෝදය පිරිවෙන
උපසම්පදාව 1946 ජුනි 19
තනතුරු බුලත්සිංහල ශී‍්‍ර දේවමිත්තාරාම පුරාණ විහාරාධිපති (1976 සිට ) , අමරගෙදර ශී‍්‍ර බෝධිමළු විහාරාධිපති , ගලහේන ශී‍්‍ර බෝධිරාජාරාමාධිපති, නැගෙනහිර පස්යොදුන් කෝරළයේ ප්‍රධාන සංඝනායක, කෝට්ටේ ශී‍්‍ර කල්‍යාණි සාමගී‍්‍ර ධර්ම මහා සංඝ සභාවේ කාරක සංඝ සභික , බුලත්සිංහල ශාසනාරක්ෂක මණ්ඩලයේ සභාපති, බුලත්සිංහල අක්ෂිදාන සමිතියේ සභාපති, අක්ෂිදාන මවු සංගමයේ සභාපති, බුලත්සිංහල විවිධ සේවා සමූපකාර සංගමයේ අධ්‍යක්ෂක, බුලත්සිංහල සාමගී‍්‍ර සංඝ සභාවේ ප්‍රධාන අනුශාසක
අපවත් වීම 2011 අප්‍රේල් 21
bulletin blog

බුලත්සිංහල පඤ්ඤාරාම මහ නාහිමි

උපත 1926 අප්‍රේල් 21
ගිහි නම ජෝර්ජ් ලියනාරච්චි
ගිහි අධ්‍යාපනය බුලත්සිංහල උතුරු කනිටු විදුහල
පැවිදි වීම 1936 නොවැම්බර් 22
ආචාර්ය හිමි පූජ්‍ය ඉඹුලේගොඩ සද්ධාතිස්ස මහ නාහිමි
භික්ෂු අධ්‍යාපනය අගලවත්ත කැකුලන්දල පතිරාජ පිරිවෙන, වාද්දුව මොල්ලිගොඩ ප්‍රවචනෝදය පිරිවෙන
උපසම්පදාව 1946 නොවැම්බර් 22
සේවය කළ ස්ථාන කොළඹ නාලන්දා මහා විද්‍යාලයේ ධර්මාචාර්ය, දඹදිව මහාබෝධි සමාගමේ මදුරාසි මධ්‍යස්ථානයේ , කල්කටා මධ්‍යස්ථානයේ , සාරානාත් මධ්‍යස්ථානයේ, බුද්ධගයාවේ අවුරුදු 26 ක් සේවය කළ සේක.
තනතුරු දඹදිව මහාබෝධි සමාගමේ මදුරාසි මධ්‍යස්ථානයේ , කල්කටා මධ්‍යස්ථානයේ , සාරානාත් මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රධානත්වය, මහාබෝධි සමාගමේ සාමාන්‍ය ලේඛකාධිකාරී සහ උප සභාපති
අපවත් වීම 1995 මැයි 18